[:en]Please contact us for a detailed technical plan!

German Wheel Duo-Show

Free floor space or stage of min. 4 x 14 meters with a height of 4 meters.
Smooth surface of floor like wood, stone, cement, marble, marley, ballet floor, gymnastics floor.

German Wheel Solo-Show

Free floor space or stage of min. 2 x 10 meters with a height of 3 meters.
Smooth surface of floor like wood, stone, cement, marble, marley, ballet floor, gymnastics floor.

Cyr Wheel Show

Free floor space or stage of min. 6 x 6 meters with a height of 2 meters.
Smooth surface of floor like wood, stone, cement, marble, marley, ballet floor, gymnastics floor.

Aerial Show

Free floor space or stage of min. 2 x 2 meters with a height of 5 meters.
1 rigging point with lifting capacity 300 kg

Handstand Show

Free floor space or stage of min. 2 x 2 meters with a height of 2 meters.

Special Occasions

We also performed on different surfaces like: carpet, grass, low water,streets, a.o.
Off course the tricks are more limited.[:de]Bitte kontaktieren Sie uns für einen detaillierten Technikplan!

German Wheel Duo-Show

Freie Auftrittsfläche von minimal 4 x 14 Meter mit einer Höhe von 4 Meter.
Ebener Boden mit glatter Oberfläche wie Holz, Stein, Zement, Marmor, Mali Tanzboden, Sporthallen-Boden.

German Wheel Solo-Show

Freie Auftrittsfläche von minimal 2 x 10 Meter mit einer Höhe von 3 Metern.
Ebener Boden mit glatter Oberfläche wie Holz, Stein, Zement, Marmor, Mali Tanzboden, Sporthallen-Boden.

Momo-Rad Show

Freie Auftrittsfläche von minimal 6 x 6 Meter mit einer Höhe von 2 Metern.
Ebener Boden mit glatter Oberfläche wie Holz, Stein, Zement, Marmor, Mali Tanzboden, Sporthallen-Boden.
.
Luftartistik

Freie Auftrittsfläche von minimal 2 x 2 Meter mit einer Höhe von 5 Metern.
Fixer Aufhängepunkt mit einer vorgeschriebenen Sicherheitstraglast: 300kg
Höhe des Aufhängepunktes: min. 5m

Handbalancing

Freie Auftrittsfläche von minimal 2 x 2 Meter mit einer Höhe von 2 Metern.

Special Occasions

We also performed on different surfaces like: carpet, grass, low water,streets, a.o.
Off course the tricks are more limited.
[:nl]Neem contact met ons op voor een gedetailleerde techniek plan!

Rhönrad Duo-Show

Vrije vloer of podium van min. 4 x 14 meter met een hoogte van 4 meter.
Glad oppervlakte zoals hout, steen, cement, marmer, marley, ballet vloer, gymnastiek vloer.

Rhönrad Solo-Show

Vrije vloer of podium van min. 2 x 10 meter met een hoogte van 3 meter.
Glad oppervlakte zoals hout, steen, cement, marmer, marley, ballet vloer, gymnastiek vloer.

Cyr Wheel Show

Vrije vloer of podium van min. 6 x 6 meter met een hoogte van 2 meter.
Glad oppervlakte zoals hout, steen, cement, marmer, marley, ballet vloer, gymnastiek vloer.

Lucht Acrobatiek Show

Vrije vloer of podium van min. 2 x 2 meter met een hoogte van 5 meter.
1 ophang punt met een minimale draagkracht van 300kg.

Handstand Show

Vrije vloer of podium van min. 2 x 2 meter met een hoogte van 2 meter.

Speciale Omstandigheden

We hebben ook opgetreden op: tapijt, gras, laag water, straat, e.a.
De mogelijkheden zijn natuurlijk beperkter.[:]